Tietoa eläketurvasta

LAKISÄÄTEISET ELÄKKEET

Sandvik Eläkesäätiön maksamat eläkkeet määräytyvät 1.1.1994 jälkeiseltä ajalta Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaan ja 1.1.2007 lukien Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Vuonna 2017 tuli voimaan eläkeuudistus, jonka johdosta mm. eläkeikärajat nousevat vaiheittain.

Työeläke on lakisääteinen vakuutus. Se kuuluu kaikille työntekijöille ja yrittäjille. Sen tehtävä on taata jokaiselle riittävä toimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalle. Eläkeajan pääasiallinen turva on työeläke, jonka määrä on jokaisella yksilöllinen, riippuen omista työuran aikaisista ansioista.

Lisätietoa lakisääteisestä työeläketurvasta sekä eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä löydät Eläketurvakeskuksen esitteistä, joihin linkit alla.

 

Työntekijän ja yrittäjän eläke

Esite sisältää tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta työntekijälle ja yrittäjälle. Se sisältää tietoja eri eläkemuodoista ja eläkkeiden saantiedellytyksistä sekä eläkkeen karttumisesta ja hakemisesta.

Tutustu Työntekijän ja yrittäjän eläke -esitteeseen tästä

 

Joustavasti vanhuuseläkkeelle

Esite sisältää tietoa vanhuuseläkkeestä ja osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä.

Tutustu Joustavasti vanhuuseläkkeelle -esitteeseen tästä

 

Perhe-eläke

Esite sisältää tietoa leskeneläkkeestä ja lapseneläkkeestä.

Tutustu Perhe-eläke -esitteeseen tästä

 

Turvaa työkyvyn heiketessä

Katso Työeläke-sivustolta lisätietoa kuntoutuksesta, työkyvyttömyyseläkkeestä sekä työuraeläkkeestä.

Kuntoutus – reitti takaisin työelämään:
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/kuntoutus-reitti-takaisin-tyoelamaan

Työkyvyttömyyseläke työkyvyn heiketessä:
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/tyokyvyttomyyselake-tyokyvyn-heiketessa

Työuraeläke pitkään rasittavaa työtä tehneille:
https://www.tyoelake.fi/elakkeet-eri-elamantilanteissa/tyouraelake-pitkaan-rasittavaa-tyota-tehneille