Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2019. Elinaikakerroin on 0,95722.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1957 syntyneiden vuonna 2019 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 4,278 prosenttia. Elinkerroin pienentää myös vuonna 2019 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyviä tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin, työuraeläkkeisiin ja luopumistukiin.

STM:n tiedote 175/2018 (http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/elinaikakerroin-vahvistettu-vuodelle-2019)