Sandvik Eläkesäätiö

Sandvik Eläkesäätiö on AB-yhteiseläkesäätiö. B-osasto hoitaa toimitapiiriin kuuluvien lakisääteistä eläketurvaa ja A-osasto lisäeläketurvaa. A-osasto on suljettu 31.12.1983.

Eläkesäätiöön kuuluvat työnantajina Sandvik Mining and Construction Oy, Sandvik Mining and Construction Finland Oy sekä Sandvik Coromant Finland Oy. TyEL-vakuutettuja vuoden lopussa 2023 oli noin 2700 ja eläkkeensaajia 1600.

Eläkesäätiön toimintaa säätelee Eläkesäätiölaki 1774 / 1995 ja toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Sandvik Eläkesäätiön ylin päättävä elin on hallitus. Hallitukseen kuuluu kolme työnantajien edustajaa ja kaksi vakuutettujen edustajaa. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta.