Sandvik Eläkesäätiön omistajaohjauksen periaatteet

Sandvik Eläkesäätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on, että työeläkkeet voidaan rahoittaa kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä. Varat sijoitetaan säätiön sijoitusstrategian mukaisesti niin, että varoille saavutetaan mahdollisimman hyvä tuotto hyväksytyn riskitason puitteissa. Sijoituskohteet ovat pääasiallisesti osake- ja korkorahastoja, vaihtoehtoisia sijoituksia sekä kiinteistöjä. Sijoitukset voivat olla sekä suoria että välillisiä ja kohdistua niin Suomeen kuin ulkomaille.

Sandvik Eläkesäätiön sijoitusstrategiaan ei kuulu aktiivinen omistajaohjaus. Sijoitamme listattuihin osakkeisiin pääsääntöisesti rahastojen kautta. Rahastosijoituksissa Sandvik Eläkesäätiön omistus on välillinen eli sijoituksia hallinnoi ulkopuolinen varainhoitaja. Tällä tavoin toimien aktiivinen omistajaohjaus ei ole merkittävässä roolissa.

Sandvik Eläkesäätiö hoitaa rahastosijoituksiaan vastuullista sijoitustoimintaa noudattavien varainhoitajien kautta.

Sandvik Eläkesäätiöllä on mahdollista olla mukana muiden instituutiosijoittajien rinnalla vaikuttamassa vastuullisen sijoittamisen edistämiseen.