Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vuodelle 2018 vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2018.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,391. Vuoteen 2017 verrattuna palkkakerroin nousee 0,14 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2548. Työeläkeindeksi nousee 0,55 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet.

STM:n tiedote (26.10.2017)

(http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoelakeindeksi-ja-palkkakerroin-vahvistettu-vuodelle-s018)