Työeläkkeiden elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2024

Sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2023
TIEDOTE

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkkeiden elinaikakertoimen vuodelle 2024. Elinaikakerroin on 0,94692. Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja lykätä eläkkeelle siirtymistä.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1962 syntyneiden vuonna 2024 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 5,308 prosenttia. Elinaikakerroin vahvistetaan vuosittain. 

Elinaikakerroin pienentää myös vuonna 2024 alkavan työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta. Lisäksi elinaikakerroin vaikuttaa ensi vuonna myönnettäviin työeläkelakien mukaisiin perhe-eläkkeisiin, osittaisiin varhennettuihin vanhuuseläkkeisiin ja työuraeläkkeisiin.

Elinaikakertoimen tarkoituksena on sopeuttaa alkavien työeläkkeiden tasoa ja eläkemenoa sen mukaan, miten odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä muuttuu. Jos keskimääräinen elinikä nousee, elinaikakerroin pienentää kuukausieläkkeitä ja päinvastoin. Tavoitteena on, että työntekijät korvaisivat elinaikakertoimen eläkettä pienentävää vaikutusta olemalla työelämässä nykyistä pidempään. 

Elinaikakerrointa sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Ensimmäisen kerran odotettavissa oleva keskimääräinen elinikä on laskenut. Siksi vuodelle 2024 vahvistettu elinaikakerroin pienentää eläkettä vähemmän kuin vuosille 2022 ja 2023 vahvistetut elinaikakertoimet 0,94659 ja 0,94419.