Usein kysyttyä – mikä eläkkeessä askarruttaa?

K: Miten ja kuinka paljon ennen eläkkeen alkamista hakemus pitää lähettää eläkesäätiöön?

V: Kun olet jäämässä eläkkeelle, täytä eläkehakemus joko sähköisesti tai paperilomaketta käyttäen. Jokaista eläkelajia varten on oma hakemuslomakkeensa. Löydät lomakkeet eläkehakemukset-sivulta. Ulkomailla ansaittua eläkettä haetaan samalla hakemuslomakkeella kuin Suomen eläkkeitä. Hakemukseen on liitettävä liite U, jolla ilmoitat tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta.

Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Hakemus lähetetään täytettynä ja allekirjoitettuna eläkesäätiöön.

K: Milloin eläke maksetaan?

V: Sandvik Eläkesäätiön maksamien eläkkeiden maksupäivä on jokaisen kuukauden ensimmäinen pankkipäivä.

K: Miten ilmoitan tilinumeron vaihtumisesta?

V: Ilmoituksen voit tehdä parhaiten kirjeitse. Uudet tilitiedot kannattaa lähettää hyvissä ajoin ennen vanhan tilin sulkemista. Puhelimella tai sähköpostilla annettuja muutoksia ei voida ottaa vastaan, koska ilmoituksen antajaa ei voida tällöin varmuudella tunnistaa.

K: Miten eläkettä verotetaan?

V: Työeläkkeet ovat verotettavaa tuloa. Eläkettä varten tarvitaan uusi verokortti, koska eläkettä verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa. Eläketulon verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta eläketulovähennyksen vuoksi.

Uuden verokortin voi hankkia vasta sitten kun eläkepäätös on saatu. Eläkepäätöksen saamisen jälkeen verottajalta kannattaa hakea uusi verokortti mahdollisimman pian. Verottaja tarvitsee uuden veroprosentin laskemista varten eläkepäätöksen alkavasta eläkkeestä, selvityksen tuloista sekä tiedot ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä.

Verottaja lähettää hakemasi eläketulon verokortin suoraan eläkesäätiöön eläkkeen maksun alkamisvuodesta alkaen joka vuosi.

Eläkeverokortin puuttuessa, eläkesäätiö pidättää 40 prosenttia eläkkeestä. Eläkesäätiö palauttaa tai huomioi seuraavassa eläkkeen maksussa liikaa perityn veron, kun eläkettä varten on saatu verokortti.

K: Miten saan työeläkekortin?

V: Eläkesäätiö toimittaa eläkkeensaajalle työeläkekortin. Kortti toimii todistuksena siitä, että kortin haltijalle on myönnetty työeläke. Monet yrityksen, kuten VR, Matkahuolto ja kaupunkien- ja kuntien palvelut myöntävät eläkeläisalennuksia. Kysy alennuksista ja näytä työeläkekorttisi sekä todista pyydettäessä henkilöllisyytesi virallisella henkilökortilla.

K: Miten eläke lasketaan?

V: Työeläkkeesi lasketaan kunkin vuoden ansioista. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuodessa. Vuoden 2017 – 2025 välisen siirtymäajan aikana 53 – 62 vuotiaille työntekijöille eläkettä kertyy 1,7 prosenttia vuodessa. Mitä pidempään olet töissä ja lykkäät eläkkeelle siirtymistä, sitä suuremman eläkkeen saat. Samoin, mitä enemmän saat palkkaa, sitä suuremmaksi eläke kasvaa. Työeläkkeeseen vaikuttaa myös elinaikakerroin, joka leikkaa alkavia eläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan.

K: Mikä on elinaikakerroin

V: Elinaikakerroin leikkaa kuukausieläkkeitä sen mukaan, miten keskimääräinen elinikä jatkaa kasvuaan. Lopullinen elinaikakerroin määritellään kullekin ikäluokalle 62 vuoden iässä. Alkava vanhuuseläke kerrotaan ikäluokallesi vahvistetulla elinaikakertoimella riippumatta siitä, missä iässä siirryt vanhuuseläkkeelle.

K: Mikä on työeläkeote?

V: Työeläkeotteella on tiedot kaikista tähän mennessä eläkettä kartuttaneista ansioistasi. Tuleva eläkkeesi pohjautuu otteen tietoihin. Tiedot ovat peräisin työeläkejärjestelmän ansaintarekisteristä. Työeläkeote kannattaa tarkistaa vuosittain. Työeläkeote ei kerro lopullista eläkettäsi. Mitä enemmän työvuosia on edessä, sitä enemmän eläkettä ehtii vielä kertyä. Jos olet jäämässä eläkkeelle lähivuosina, antaa ote suuntaa jo tarkemmin.

Eläkesäätiö toimittaa sinulle paperisen otteen joka kolmas vuosi. Paperiotteella tiedot näytetään aina edellisvuoteen saakka. Sähköisellä otteelle näytetään tuoreimmat mahdolliset rekisteritiedot.