Elinaikakerroin vahvistettu vuodelle 2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut elinaikakertoimen vuodelle 2018. Elinaikakerroin on 0,96102.

Nyt vahvistettu elinaikakerroin pienentää vuonna 1956 syntyneiden vuonna 2018 tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä 3,898 prosenttia. Elinkerroin pienentää myös vuonna 2018 myönnettäviä työeläkelakien mukaisia työkyvyttömyyseläkkeitä lukuun ottamatta niihin sisältyvää tulevan ajan eläkkeen osuutta, johon elinaikakerrointa ei sovelleta.

STM:n tiedote 175/2017

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/elinaikakerroin-vahvistettu-vuodelle-2018